If you cannot see this newsletter, please click here.

Newsletter
mai 2014
The EVLIA project

La acest moment, întreprinderile au dificultăți în identificarea resurselor financiare și a investitorilor pentru procesele / produsele / serviciile inovative. În majoritatea cazurilor, investitorii se concentrează mai mult pe performanța economică trecută a IMM și nu pe potențialul de inovare. De aceea, este fundamental să se valorifice avantajul competitiv și să crească accesul la resurse financiare, pentru a le facilita creșterea.


Scopul EVLIA este să dezvolte o metodologie comună pentru evaluarea financiară și economică a mijloacelor intangibile deținute de IMM și să o testeze local, în cooperare cu operatorii financiari și organizații interesate.

 

pentru mai multe informațiiActivități și rezultate
  • Analiza stării actuale va valorificării PI în SEE în context global

 

Ca parte a analizei globale EVLIA, a fost analizată situația specifică a valorificării activelor intangibile în SEE. Pe baza răspunsurilor dintr-un chestionar on-line furnizat tuturor țărilor partenere din EVLIA, au fost colectate date din 39 de studii de caz (companii / SME, organisme publice / instituții guvernamentale, industria financiară). Per ansamblu, au fost analizate 15 brevete (35,8%), 8 valorificări ale brandurilor, (20,5 %), 5 cazuri ale unor tranzacții ce au implicat evaluarea mărcilor comerciale (12,8%) și 11 valorificări ale altor active intangibile, de exemplu: cunoaștere, proiecte, drepturi de copyright, drepturi de film (28,2 %).În 4 cazuri (14% din total) au fost utilizate doar metode cantitative iar în 24 de cazuri (86% din total, au fost implementate metode calitative și cantitative. Cu 29% cele mai multe din cazuri au reprezentat utilizarea PI / activelor intangibile ca și garanții, urmate de licențiere (20%) și cumpărarea tranzacțiilor (17% din toate cazurile). În Europa, spre deosebire de SUA, companiile sunt reticente în folosirea intermediarilor pentru o înțelegere. S-a identificat că în 45% din cazuri (exclusiv cazurile raportate din industria financiară), au fost implicate alte companii. Băncile au fost implicare în 11 înțelegeri (33% din aceste cazuri) de afaceri și în 21 de cazuri au fost implicați intermediari.

pentru mai multe informații

 

  • Atelier de lucru transnațional

 

Atelierul transnațional de lucru– organizat la Viena la data de 19 septembrie 2013 – a avut ca scop să colecteze contribuții pentru definirea metodologiei de evaluare a PI, fiind invitați profesioniști și experți din domeniul evaluării mijloacelor intangibile, contabilitate și raportare, ce a reflectat puncte de vedere ale organizațiilor supranaționale, autorităților publice, piețelor financiare cât și a fondurilor publice, IMM și companii mari, organizațiile de standardizare din mai multe țări.

Reprezentanți din sectoarele financiar, economic, juridic au discutat diferite politici referitoare la mijloacele imateriale cât și metode de evaluare a PI, dar și standard naționale, Europene și internaționale. Lectori invitați au fost: Leonor Pires, Ofițer de politici la Direcția Generală Cercetare & Inovare a Comisiei Europene, Ingo Rollwagen, Analist la Deutsche Bank Research din Frankfurt și Maria Loumioti, Profesor la USC Marshall School of Business din Los Angeles.

Pentru mai multe informații

 

  • Abordarea EVLIA pentru vizualizarea bunurilor intangibile

 

Partenerii din proiectul EVLIA au dezvoltat o abordare în 3 pași, respectiv VIZUALIZAREA, PLANUL DE AFACERI, EVALUAREA, ce va fi prezentată în newsletter-ul viitor.

Prima prezentare internațională a abordării EVLIA a avut loc la Veneția la data de 7 martie, în timpul seminarului “Valorificarea mijloacelor intangibile: o oportunitate pentru întreprinderile mici și mijlocii”. Conferința a fost foarte populară, deoarece subiectul – cum pot activele intelectuale să finanțeze IMM – este foarte inovativă și nouă. În opinia specialiștilor, finanțarea dezvoltării IMM este o problemă la nivel european, folosirea mijloacelor fixe ca și garanții este preferată activelor intangibile.

 

  • Testarea metodologiei

 

În etapele următoare, partenerii din proiectul EVLIA vor testa la nivel local metodologia dezvoltată în 9 clustere și 45 de IMM prin acțiuni pilot. Proiectul va avea o platformă IT pentru a sprijini elaborarea acțiunilor pilot.

Urmăriți activitățile ce se vor desfășura în perioada viitoare la adresa www.evlia.eu și în newsletter!


Un scurt film despre proiect

Cu ocazia ultimei reuniuni de la Veneția a fost realizat un scurt film pentru a ne promova activitățile. Vă invităm să în vizionați împreună cu imaginile orașului!
www.evlia.eu
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

facebook.com/evliaproject

 

evlia

Unsubscribe